เซลล์มะเร็งต่างๆ ตอบสนองต่ออนุภาคนาโนที่ให้ยาอย่างไร

การใช้อนุภาคนาโนเพื่อส่งยารักษามะเร็งเป็นวิธีที่จะโจมตีเนื้องอกด้วยยาปริมาณมาก ในขณะที่หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายซึ่งมักมาพร้อมกับเคมีบำบัด อย่างไรก็ตาม จนถึงตอนนี้ มียารักษามะเร็งที่มีอนุภาคนาโนเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา การศึกษาใหม่จาก MIT และ Broad Institute ของ MIT และนักวิจัยของ Harvard อาจช่วยเอาชนะอุปสรรคบางประการในการพัฒนายาที่ใช้อนุภาคนาโน การวิเคราะห์ของทีมวิจัยเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคนาโน 35 ชนิดและเซลล์มะเร็งเกือบ 500 ชนิด...