การปกป้องสัตว์ลี้ภัยเป็นสิ่งสำคัญ

หนึ่งเดือนหลังจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน นักข่าวหลายคนซึ่งกล่าวถึงกรณีฉุกเฉินของผู้ลี้ภัยได้รายงานเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้ลี้ภัยบางคนต้องแบกรับเพื่อนำสัตว์เลี้ยงของตนข้ามแนวหน้าที่มีความขัดแย้งและพรมแดนระหว่างประเทศไปสู่ความปลอดภัย ประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยทุกคนนำสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ใช่สัตว์มาโดยปราศจากเอกสาร และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก็ตอบรับการเรียกร้องให้ช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในความขัดแย้งหรือบริเวณชายแดน แม้กระทั่งสัตว์ในฟาร์มและสวนสัตว์ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในขณะเดียวกัน รายงานระบุว่าหลังจากการเดินทางที่ยากลำบากจากบ้านที่หายไปในยูเครน ผู้ลี้ภัยบางคนถูกบังคับให้ทิ้งสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเมื่อมาถึงที่พักพิงฉุกเฉิน และในขณะที่สายการบินให้ตั๋วฟรีผ่านเครือข่ายของพวกเขาแก่ผู้ลี้ภัย สิ่งเหล่านี้ไม่รวมสัตว์ที่พวกเขารัก การตอบสนองของสาธารณชนทางอารมณ์ ในไม่ช้าประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปก็แก้ไขความผิดเหล่านี้ได้ โดยให้กฎเกณฑ์การเข้าเมืองและการนำเข้าสำหรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนผ่อนคลายลง ข้อกำหนดสำหรับการฉีดวัคซีนและการกักกันสัตวแพทย์ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องสัตว์และสุขภาพของมนุษย์ ได้ถูกยกเลิกไปทั่วทั้งสหภาพยุโรป การมุ่งเน้นและการจัดหาทรัพยากรเพื่อคุ้มครองสัตว์ผู้ลี้ภัยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่แสดงให้เห็นในวันนี้เป็นเรื่องผิดปกติในบริบทอื่นๆ...